Inscrierea in unitati de invatamant cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar pentru anul 2024-2025
Concurs pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2024
Calendarul anului scolar 2023-2024 in judetul Satu Mare
Repartizarea, in unitatile de invatamant din judetul Satu Mare, a elevilor/prescolarilor ce provin din zona conflictului armat din Ucraina
CONTACT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Satu Mare
Judetul Satu Mare
Romania
Tel: 0261 712175
Fax: 0261 713441

e-mail: isjsm@satmar.ro

Legislatie
Regulament-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare
 
HOTARARE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

Ordonanta de Urgenta nr. 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011

Constitutia Romaniei

Codul muncii republicat

Legea nr. 62/2013 pentru modificarea articolului 96 din Legea Educatiei Nationale (Consiliul de administratie)

Legea 63/2011

Legea 71/2013

Legea 165 din 20.05.2013

Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice

Legea 255/2013 - Noul cod de procedura penala

Legea 284/2010

Legea 213/1998

Legea 35/2007 privind siguranta in unitatile de invatamant

Legea 333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Legea ANI nr. 144/2007 - actualizata in februarie 2013

Legea nr. 61 din 21.03.2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Strategia anticoruptie in educatie 2013-2015

Ordin privind structura anului scolar 2013-2014

OUG nr. 71/2009

OUG nr. 119/2012

Ghid privind incompatibilitatile si conflictele de interese

CAUTARE
Telefon contact ISJ Satu Mare: 0261 712175
TelVerde

1. TelVerde ISJ Satu Mare: 0800816261

----------------------------------------

2. TelVerde national gratuit: 0800801100

OLIMPIADA NATIONALA-ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII-DOMENIUL FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN, SATU MARE, 2024

OLIMPIADA NATIONALA ISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE, SATU MARE, 2024

OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR-BASCHET BAIETI LICEU-SATU MARE, 2024

OLIMPIADA NATIONALA „UNIVERSUL CUNOASTERII PRIN LECTURA”

OLIMPIADA NATIONALA DE LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA

Metode si activitati inovative pentru incluziunea elevilor romi

Centrul Județean de Excelență

READY TO READ Erasmus+