MENIU
CONTACT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Satu Mare
Judetul Satu Mare
Romania
Tel: 0261 712175
Fax: 0261 713441

e-mail: isjsm@satmar.ro

Echivalarea perioadelor de studii efectuate in strainatate

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare realizează echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, de cetățeni români, cetățeni din state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și de cetățeni care au obținut o formă de protecție pe teritoriul României.

 

Perioadele de studii pentru care se realizează echivalarea sunt cele corespunzătoare învățământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă. Echivalarea studiilor se realizează conform metodologiei aprobate prin Ordinul MECS nr. 5268/2015, modificată și completată prin Ordinul MEN nr. 3217/2018.

 

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii va conține:

  1. cerere conform modelului anexat;
  2. certificat de naștere al elevului – copie;
  3. cartea de identitate a părintelui elevului pentru care se solicită echivalarea studiilor – copie;
  4. foaia matricolă pentru clasele promovate în România (dacă este cazul) – original;
  5. documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copie (pentru documentele care nu sunt emise în limbile engleză, franceză sau italiană se vor depune în dosar și traduceri autorizate ale documentelor școlare).

Dosarul se depune:

  1. la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare / sau
  2. la unitatea de învățământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 136 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 3027/2018. Unitatea de învățământ depune dosarul pentru echivalare la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, împreună cu decizia privind nivelul clasei în care este înscris elevul ca audient.
CAUTARE

Telefon contact ISJ Satu Mare: 0261 712175
TelVerde judetean

----------------------------------------

Pentru sesizarea unor eventuale fapte de coruptie, pe parcursul intregii perioade de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar, intre orele 8.00 - 16.00, pot fi folosite:

 

1. TelVerde national gratuit: 0800801100

 

2. TelVerde ISJ Satu Mare: 0800816261

Simulari examene nationale